Veškeré práce jsme schopni provádět na všech pohřebištích České republiky.

• výkopy hrobů a příprava k pohřbení
• uložení urny s obřadem i bez
• exhumace
• manipulace s ostatky
• přesypy uren apod.
• u hrobu řečník, hudba
• rozebírání pomníků, odkrývání hrobek
• rušení a likvidace hrobů
• ukládání ostatků do společných hrobů
• výzdoba, ohrádky, současné označení nových hrobů
• přesuny ostatků i pomníků ze hřbitova na hřbitov

Zajistíme zpopelnění vyjmutých ostatků z hrobek, popřípadě z hrobu. Vyzvednutí urny u pohřebních služeb, krematoria a jejího uložení u nás.
Vyřizujeme administrativu na základě zmocnění, spojenou se hřbitovními službami na úřadech, pohřebních službách, magistrátech.