Pokud Vám zdravotní, časové, nebo jiné důvody neumožňují upravit hrob Vašeho blízkého, nabízíme Vám:

• zajištění výzdoby (květiny, chvojí, svíčky) ke konkrétním výročím nebo svátkům
• vyčištění, opravy a popřípadě konzervace náhrobku
• pořízení fotodokumentace, kterou přeposíláme objednavateli

Možno rozšířit i o službu Asistovaná návštěva hrobu.