Na základě Zákona 256/2001 Sb. zajišťujeme pro obce jako třetí osoba tyto služby a práce, související s pohřbením a prováděním exhumací.
Ukládání uren, rozptyl a vsyp lidských pozůstatků a práce vycházející především z § 18 Zákona o Pohřebnictví.

Dále provádíme speciální hřbitovní práce:

• odvodňování hřbitovů
• rušení starých hrobů
• příprava nových hrobových polí
• zakládání vsypových louček
• výroba hřbitovních potřeb a mobiliáře
• zavádění nových trendů v pohřbívání
• řešení administrativy starých a opuštěných hrobů
• stabilizace a opravy hrobů
• zřizování městských hrobek
• zakládání společných hrobů

Veškeré práce jsme schopni provádět na všech pohřebištích České republiky.